ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Επιδοτήσεις

1.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

2.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

3.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4.ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

5.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΟΑΕΔ

Επιδοτήσεις Νέων επιχειρήσεων

Επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας

ΕΣΠΑ

Επιχορηγήσεις Νέων επιχειρήσεων

Γυναικεία επιχειρηματικότητα

Εξωστρέφεια

Εμείς για λογαριασμό σας, αναλαμβάνουμε :

Το τρέξιμο

Συλλογή των δικαιολογητικών

Υποβολή αίτησης

Παρακολούθηση διαδικασιών για την υλοποίηση

Εσείς απλά ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ

Επικοινωνήστε μαζί μας να μάθετε περισσότερα