ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Τι επιδότηση να μπορώ να πάρω?

Ο.Α.Ε.Δ. 2014

Ο Ο.Α.Ε.Δ. καλεί τους άνεργους νέους ηλικίας που ανοίγουν νέα επιχείρηση, να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος '' ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ'' Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα την περίληψη Πρόσκλησης Προγράμματος.

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού.» Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα την περίληψη Πρόσκλησης Προγράμματος.

ΕΣΠΑ 2013 - ΠΕΠ 2013.

Εκδόθηκε 14/01/2013 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Α.Υ.Μ.Δ το Πρόγραμμα "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ".

Το Πρόγραμμα αφορά νέες, υπό σύσταση (μελλοντικές) και υφιστάμενες επιχειρήσεις, και η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013. Ενισχύονται έργα επιλέξιμου προϋπολογισμού,

Γ' ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2013.

Εκδόθηκε 18/01/2013 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Α.Υ.Μ.Δ η Προκήρυξη της Δράσης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο του Επ.Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». (Πατήστε εδώ για την πλήρη προκήρυξη) ή (Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος). Το πρόγραμμα θα επιδοτεί 100% τις μελλοντικές δαπάνες των νέων επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν ή που έχουν ήδη ιδρυθεί από την 01/09/2012 και μετά.

Περιλαμβάνει δύο υποδράσεις:

Υποδράση 1: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για άνεργες γυναίκες 18-35 ετών.

Υποδράση 2: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για άνεργες γυναίκες 36-64 ετών.

Τομείς ενδιαφέροντος: Υπηρεσίες – Εμπόριο, Βιομηχανία – Μεταποίηση, Τουρισμός, Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες, Έρευνα – Τεχνολογία – Καινοτομία.

Επιλέξιμες δαπάνες: Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.), ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία, ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 1/3/2013 και η καταληκτική η 29/3/2013. Το πρόγραμμα αφορά τις 8 Περιφέρειες της Ελλάδος και όχι τις 13, δηλαδή: Kρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

Επικοινωνήστε μαζί μας να μάθετε περισσότερα