ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ψάχνεται λογιστή?

Είστε ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες του λογιστικού γραφείου που του έχετε εμπιστευτεί ?

Είναι πάντα διαθέσιμος
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί του εύκολα , απαντά γρήγορα στις κλήσεις σας?

Μου δίνει πληροφόρηση
Σας δίνει συμβουλές χρήσιμες και οδηγίες για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας ?

Είναι εμπρόθεσμα ενημερωμένος όσον αφορά τις εξελίξεις
Είναι ενημερωμένος για τις επικείμενες αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία ,συζητώντας μαζί σας για να αποφύγετε τις παγίδες και να προστατευτείτε?

Έχει την εμπειρία σε ευρεία γκάμα επιχειρήσεων
Η εμπειρία του είναι όλων των οικονομικών μεγεθών και δραστηριοτήτων

Η φιλοσοφία σας ταυτίζετε με την δική του
Όταν επιχειρείτε να καταστρώσετε σχέδια για την επιχείρηση σας ακολουθεί το πνεύμα σας? Δίνοντας λύσεις, προτάσεις με αμεσότητα?

Ανταποκρίνεται η αμοιβή που δίνετε στις υπηρεσίες του
Είστε σίγουρος για τον λογιστή σας ότι η αμοιβή του είναι εύλογη και ανάλογη των υπηρεσιών του?

Προβληματίζεστε πως μπορείτε να αλλάξετε λογιστή?
Εδώ αναλαμβάνουμε εμείς. Μην ανησυχείτε, η διαδικασία ποιο εύκολη από όσο νομίζετε. Εμείς θα επικοινωνήσουμε μαζί του μετά από εξουσιοδότηση σας και θα συγκεντρώσουμε τα απαραίτητα στοιχεία . Σε δεύτερη φάση θα διαθέσουμε όσο χρόνο χρειάζεται για να γνωρίσουμε την δική σας επιχείρηση , το προσωπικό σας, να συζητήσουμε τις αδυναμίες να αναλύσουμε τις ανησυχίες σας και να επιλύσουμε τα θέματα που σας προβληματίζουν ξεκινώντας μια εποικοδομητική συνεργασία

Επικοινωνήστε μαζί μας να μάθετε περισσότερα