ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΝΑΡΞΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ατομική επιχείρηση:

Η μορφή αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Κύριο πλεονέκτημά της είναι η μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιχειρηματικές αποφάσεις που αφορούν στο είδος της δραστηριότητας, στην επιλογή των τεχνικών μεθόδων και, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος της παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα αυτά είναι ουσιώδη, κυρίως για τις μικρές και μέσου μεγέθους αγροτικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις, στις οποίες η προσωπική επίβλεψη και πρωτοβουλία είναι μεγάλης σημασίας.

Για την έναρξη εμπλέκονται στην διαδικασία, ΤΕΒΕ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ - ΕΦΟΡΙΑ Πριν ξεκινήσετε πρέπει να έχετε βρει τους ΚΑΔ (Κωδικοί Αρίθμησης Δραστηριότητας) που αντιστοιχούν στην επαγγελματική δραστηριότητα που θέλετε να κάνετε. Ορίστε μια κύρια δραστηριότητα και αν θέλετε άλλες δευτερεύουσες.

Εδώ κατέβασμα αρχείου ΚΑΔ

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έδρα της επιχείρησης:

Προεγγραφή στο ΤΕΒΕ της περιοχής μας:

Από το ΤΕΒΕ μας δίνουν βεβαίωση που θα χρησιμοποιήσουμε στην εφορία.

Προεγγραφή στο επιμελητήριο:

Πάμε στο Επιμελητήριο που ανήκουμε (Επαγγελματικό, Βιοτεχνικό, Εμπορικό κ.λ.π ) για προ εγγραφή, το μονό που χρειάζεται είναι ταυτότητα και μια δήλωση που συμπληρώνουμε εκεί.

Θα μας δώσουν βεβαίωση προ εγγραφής που είναι απαραίτητη για την εφορία.

Έναρξη στην εφορία

Πάμε στην τοπική Δ.Ο.Υ στο τμήμα μητρώου, παίρνουμε και συμπληρώνουμε τα έντυπα Μ1 και Μ2 (στο Μ2 δηλώνουμε των κωδικό ΚΑΔ του επαγγέλματος ).

Πάμε στον επόπτη ελέγχου και μας ορίζει υπεύθυνο ελεγκτή για να γίνει αυτοψία στον επαγγελματικό χώρο (μπορεί και να μην γίνει ). Ο ελεγκτής θα μας δώσει βεβαίωση με την οποία πάμε στο μητρώο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Μετά από όλα αυτά παίρνουμε την βεβαίωση έναρξης από την Εφορία.

Φτιάχνουμε σφραγίδα

Φτιάχνουμε την σφραγίδα της επιχείρησης με τα στοιχειά μας (επωνυμία, αντικείμενο δραστηριότητος, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνο )

Οριστική εγγραφή στο ΤΕΒΕ

Με το αντίγραφο της έναρξης από την εφορία επανερχόμαστε στο ΤΕΒΕ και κάνουμε οριστική την εγγραφή. Παίρνουμε βεβαίωση εγγραφής.

Οριστική εγγραφή στο επιμελητήριο

Με το αντίγραφο της έναρξης από την εφορία και φωτοτυπία ταυτότητας πάμε στο επιμελητήριο και ολοκληρώνουμε την εγγραφή, πληρώνουμε παράβολο. Παίρνουμε βεβαίωση εγγραφής.

Έντυπο υλικό μπλοκ για έκδοση στοιχείων και αγορά Ταμειακής μηχανής

Πάμε σε ένα βιβλιοπωλείο και αγοράζουμε ένα βιβλίο εσόδων – εξόδων και τα απαραίτητα μπλοκ αποδείξεων ( Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Απόδειξη Λιανικής , Δελτίο Αποστολής ,κτλ.)

Αγορά ταμειακής μηχανής για θεώρηση στην εφορία.

Θεώρηση σε όποια στοιχεία χρειάζεται στην Δ.Ο.Υ.

Με τα στοιχεία ,αφού τα σφραγίσαμε και τα αριθμήσαμε πάμε στην εφορία για θεώρηση.

Έκδοση κλειδάριθμου

Εκδίδουμε κλειδάριθμο τον οποίο χρησιμοποιούμε μελλοντικά για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες με την εφορία.

Δήλωση ταμειακής μηχανής

Μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων δηλώνουμε την λειτουργία της ταμειακής μηχανής.

Για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε στην προσπάθεια σας να ξεκινήσετε την επιχείρηση σας η BestValueTax προσφέρει την οικονομικότερη λύση για την έναρξη σας και δωρεάν τήρηση βιβλίων το πρώτο δίμηνο. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.