ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Εργατικά θέματα

Ιδιαίτερα λεπτός τομέας τα εργατικά θέματα μιας και αρκετές φορές είναι το κύριο κόστος της επιχείρησης εκτός ότι είναι και η μόνιμη πηγή συγκρούσεων μεταξύ του προσωπικού λόγω κακής επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού η επιχείρηση πέφτει θύμα εκβιασμών πολλές φορές ξεφεύγει από τις ανάγκες της λόγω κακού σχεδιασμού.

Βασικές υπηρεσίες μας στον τομέα αυτό: