ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λογιστικές υπηρεσίες

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Όπως όλοι οι λογιστές έτσι και εμείς αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας την τήρηση των λογιστικών σας βιβλίων.

θα τα ενημερώσουμε και θα τα τηρήσουμε σωστά σύμφωνα με όσα προβλέπει η εθνική μας νομοθεσία. Ετσι δεν πρέπει? Αφού πρέπει αυτό θα κάνουμε, αν μας πιάσετε να μην το κάνουμε θα δεχτούμε τις κυρώσεις. Όμως αυτό είναι το σύνηθες για ένα λογιστή να τηρεί και να ενημερώνει τα βιβλία. Στην συνέχεια εμείς θα επεξεργαστούμε τα βιβλία.

Λογιστική Επεξεργασία των Βιβλίων και φοροτεχνική κάλυψη

Αφού ενημερωθούν τα λογιστικά βιβλία θα επεξεργαστούμε τα οικονομικά στοιχεία και θα σας δίνουμε σε μηνιαία βάση