ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι αλλαγές που έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια επιβάλουν αλλαγές άμεσες στο στρατηγικό πλάνο. Η κρίση μας προσφέρει την ευκαιρία σαν Λογιστικό γραφείο να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις με οργανωτική υποδομή μέσα από ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, με ενεργοποίηση των δραστηριοτήτων στο διεθνές εμπόριο και χρησιμοποιώντας Οικονομικά εργαλεία Επιδοτήσεων μέσα από Προγράμματα του ΕΣΠΑ αλλά και του ΟΑΕΔ. Ώστε να μπορέσουν κατ αρχάς οι επιχειρήσεις να σταθεροποιηθούν και εν συνεχεία να αναπτυχθούν.

Προσπάθεια μας είναι να Περιορισθούν τα λειτουργικά έξοδα, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην εφαρμογή των νέων και σημαντικά δυσνόητων φορολογικών μέτρων, που επιβαρύνουν όλους μας. Τέλος, η εξαιρετική συγκυρία των εποχών απαιτεί οικονομικούς σχεδιασμούς ευέλικτους, με προϋπολογισμούς ικανούς να επιτευχθούν οι στόχοι και ο σκοπός των υγιών επιχειρήσεων, αλλά και η ανάκαμψη αυτών που δεν μπόρεσαν να αντέξουν στην οικονομική κρίση.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Η οικονομική και επιχειρησιακή στρατηγική είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δομή, οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να χαράξουν με στρατηγική τους στόχους τους καθώς και τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν για την επίτευξή τους.